Integritetspolicy

Så skyddar vi dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning och börjar Gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska  personuppgiftslagen (PuL).

Personuppgifter som Libergs Sweden AB samlar in kan t e x vara:

  • Namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress.

Vi  registrerar personuppgifter i samband med:

  • att du kontaktar oss med specifikt önskemål som vi noterar i databasen eller sparar i mailen.
  • att du anmäler dig som mottagare av våra nyhetsbrev.
  • att vi använder din adress från en extern källa

Vi använder den insamlade informationen:

  • för systemadministration och för att upprätthålla god registervård

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.
tillvarata rättsliga intressen och upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Libergs Sweden AB  kommer inte att  sälja, hyra, eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Du kan när som helst begära att dina uppgifter avidentifieras eller att dess användning begränsas av oss.

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev, telefonsamtal, SMS eller e-post. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till info@libergs.se

Om du anser att vi har brustit i vår hantering av dina personuppgifter och du har lidit skada p g a brott mot dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen och att vi inte har hanterat detta på ett korrekt sätt kan du anmäla detta hos Datainspektionen som är den övervakande myndigheten.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av Libergs Sweden AB är du alltid välkommen att kontakta oss.