Specialställningar

Från tid till annan uppstår speciella och komplicerade ställningsbehov. När vi pratar om specialställningar så innefattar det allt som inte är vanliga ställningar, som hängställningar eller landgång över vatten. En sådan konstruktion har ingen montageanvisning, utan kräver en rad av matematiska uträkningar. Genom våra specialkonstruerade ställningar kan vi tillgodose specifika och udda behov. Vilken lösning passar Er? Vi på Libergs Sweden erbjuder exempelvis:

  • Gångbroar
  • Utrymningstrappor
  • Avhängningar för fri undergång
  • Hängställningar

 

Mer än bara byggställningar 

För att tala klarspråk så är det inte många i Sverige som klarar av de riktigt stora och avancerade projekten. Kapaciteten för det hittar Ni hos Libergs Sweden. Vi har hundratusentals kubikmeter med ställning, och den expertis som krävs.

Egentligen är det enkelt, det vi gör – vi bygger säkerhet för andra. Utan oss skulle arbetet för byggnadsarbetare och elektriker bli svårt och inte minst farligt. Vi har hjälpt många projekt att gå i mål. Utan den säkerheten som vi erbjuder skulle det inte vara möjligt att genomföra så pass avancerade och stora projekt som guldbron vid Slussen eller SCA Östrand. 

 

Hängställningar 

Som ett alternativ till fasadställningar, och i viss mån även bygghissar, erbjuder Libergs hängställningar. Med en sådan blir det enkelt att reglera arbetshöjden och montering utan att riskera att skada fasaden. Vi konstruerar också specialanpassade hängställningar för olika typer av tillämpningar. 

Vi kommer gärna ut till din arbetsplats för att skaffa oss en bättre bild av hur ert arbete kommer att utföras, så att vi kan lämna den bästa lösningen för Ert projekt. Varmt välkommen att kontakta oss!

Få en kostnadsfri offert!